Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve SambaBox

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (2020-2023) ve SambaBox Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda da belirtildiği gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişim [...]