Başarı Öyküleri: Türkiye Şişecam Fab. A.Ş.

Novell PlateSpin Orchestrate Server Cluster

Türkiye Şişecam Fab. A.Ş.

Türkiye Şişecam Fab. A.Ş.

Profelis tarafından uygulanan sanallaştırma altyapısında Novell PlateSpin Orchestrate Server Cluster kurulumu yapılarak SAN üzerindeki ortak dosya sistemleri üzerinde sanallaştırma yapılmıştır. Profelis, projenin başından sonuna kadar sanallaştırma sisteminin kurulması ile ilgili teknik uygulamaları gerçekleştirmiş ve danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle iş kolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir. Şişecam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlardır ve geleceğin daha da güçlü Şişecam’ın temellerini oluşturmaktadır.

Türkiye Şişecam Fab. A.Ş.

İşiniz durursa ne yaparsınız? Risklerinizin farkında mısınız? Olağanüstü bir durumla karşılaşıldığında şirketinizin nasıl ayakta kalabileceğini biliyor musunuz?

İş sürekliliği, kritik şirket fonksiyonlarının her türlü acil durum veya felaket anında kesintisiz olarak devam edebilmesidir. Kurumu oluşturan finansal sermaye, insan kaynağı, entellektüel birikim ve üretim ortamlarından herhangi birinde oluşabilecek kesinti ya da felaket senaryolarına karşı hazırlıklı olmayı kapsar. İş sürekliliği planları hazır olan kuruluşlar, karşılaşacakları olağanüstü bir durumda ayakta kalabilir ve müşterilerine verdiği hizmeti kesintisiz olarak sürdürebilirler. İş sürekliliği planlamasının amacı finansal kayıpların olmaması, kurum içerisindeki tüm süreçlerin, pazar payının, şirket markasının ve elemanların korunması, böylece şirketin yaşamasıdır. Çoğu zaman, bir felaketin hemen ardından en acil gereksinim bir masa, sandalye, bilgisayar ve telefon olmaktadır.

“Olağanüstü bir durum yaşamış firmaların her beş tanesinden ikisinin faaliyetlerini sürdüremediği, sürdürebilenlerden üç tanesinden birinin iki yıl sonunda faaliyetini durdurduğu ABD araştırma kurumlarınca belirtilmiştir.”
Elmas Yaman, Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü