• Blog

DNS Nedir?

Paylaşan : |27 Ekim 2020|

DNS Nedir? DNS Ingilizce ‘Domain Name System’ cümlesinin kısaltması olan ‘Etki Alanı Ad Sistemi’dir. Bir başka deyişle genel veya [...]