Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan Başlar

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan BaşlarGenel olarak “dijital dönüşüm”, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratmanın ve buna bağlı olarak iş yapış kültürü ve yöntemlerinin gelişmesi ve değişmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılığı ve inovasyonu temel alan dijital dönüşüm, geleneksel iş süreçleri ve iş görme yöntemlerinden daha verimli sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. (Kaynak)

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan BaşlarEndüstri 4.0 çağının vazgeçilmezi olan dijital dönüşüm, sadece beyaz yakalılarla gerçekleşemez. Temel olarak mavi yakalı çalışanlardan başlaması gerekir. Bu dönüşüme ister mavi ister beyaz yakalı olsun tüm çalışanlarını dahil edemeyen şirketler ise rekabet şanslarını kaybetmektedir.
20. yüzyılın başında ortaya çıkan “mavi yakalı” kavramı, iş tanımlarının ve görevlerin değişimiyle karmaşıklaşmış ve anlamını kaybetmeye başlamıştır. Günümüzde mavi yaka ile beyaz yaka arasındaki fark giderek azalarak iç içe geçmeye başlamıştır. Şirketler giderek masasız işgücünü yani mavi yakalı çalışanlarının beyaz yakalılar kadar değerli olduğunu anlamaya başlamıştır. Bu nedenle, beyaz yakalıların olduğu kadar mavi yakalıların da motivasyonun önemli olduğu anlaşılmaya başlamıştır.

Mavi yakalı çalışanların iş hayatından neler beklediğine bakıldığında, GFK Türkiye’nin farklı sektörlerden 10.000’den fazla mavi yakalı çalışan ile yaptığı araştırma sonucuna göre mavi yakalı çalışanların en memnuniyetsiz olduğu alanlar şunlardır:

 • Ücret ve sosyal olanaklar
 • Tanınma ve takdir
 • Kişisel mesleki gelişim
 • Performans yönetimi
 • Şirket yönetimi
 • İlk yönetici
 • Bilgi akışı/İletişim işbirliği
 • Çalışma ortamı

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan Başlar

Motivasyonun, çalışanların kurumla kurduğu ilişkiyi ve verimliliğini ciddi anlamda etkilediği açıktır. Çalıştığı kurumun kültürüne dahil olamayan çalışanlar, ihtiyaç duyduğu motivasyona sahip olmayacak ve kurumuna bir bağlılık hissetmeyecektir. Bu durum hem verimliliğe olumsuz etki edecek, hem de kurumun yani markanın bir elçisi olan çalışanların büyük payı olan marka algısına negatif yansıyacaktır. Markasını/şirketini tanımayan, ona ait hissetmeyen çalışanlar onu çevresine nasıl yansıtır? 

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan Başlar

Öte yandan mavi yakalı çalışanların da beyaz yakalılar kadar sesini duyurmaya ihtiyacı vardır. Geri bildirim almaya, şirketin farklı bölümlerinden çalışanlarla iletişim kurmaya ve kurumuna bağlı hissetmeye doğal olarak ihtiyaç duyan mavi yakalı çalışanlar çoğu zaman yabancılaşma ve kendini değersiz hissetmek gibi durumlarla mücadele etmektedir. Bu durum onların verimliliklerini düşürdüğü gibi işten ayrılmalarına da neden olmaktadır. Diğer yandan ağızdan ağıza iletişimin hala gücünü koruduğu bir dünyada, mutsuz çalışanların marka bilinirliğini hiç de iyi etkilemeyeceği açıktır. Kısacası bu konu yalnızca insan kaynaklarını değil, marka yönetimini de ilgilendirmektedir.

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan Başlar

Peki mavi yakalı çalışanlar kurum kültürüne nasıl dahil edilebilir? Bunun en temel yollarından bir kuşkusuz ki iletişimdir. Masasız işgücü dediğimiz bu çalışanların artık iletişim kurmak için bir masaya ya da bir bilgisayara ihtiyacı yoktur. Akıllı telefonlar, basit bir e-posta iletişimiyle sahada çalışan mavi yakalılara ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Yani çalışanlarla iletişim kurmak artık hiç de zor değildir. Şirket tarafından sağlanmış olan ve ortak kullanım için değil doğrudan çalışana ait basit bir e-posta adresiyle, kurum-çalışan arasında iki yönlü güçlü bir iletişim kurulabilmektedir. Şirket uzantılı e-posta adresleriyle çalışanların motivasyonunu, bağlılığını ve verimliliğini arttırmak mümkündür.

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan Başlar

Kurumsal e-posta adresiyle neler yapılabilir?

Gerek mavi gerekse beyaz yakalı bütün çalışanlar ile kurum içi iletişimi artırmak için yalnızca bir e-posta yoluyla şunlar yapılabilir:

 1. Kurumunuzun misyonunu ve vizyonunu açıklamak
 2. Kurumun hedeflerini anlatmak
 3. Kurumunuzun başarılarından haberdar etmek
 4. Etkinlikler planlayıp duyurmak
 5. Önemli günler ve doğum günlerini kutlamak
 6. Kişisel başarıları tebrik ve takdir etmek
 7. Çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri eğitimlerden haberdar etmek
 8. Şirketteki gelişmeleri ve yeni olanakları duyurmak
 9. Maaş bordrolarını elektronik ortamdan iletmek (4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. Maddesi)

Dijital Dönüşüm Mavi Yakadan Başlar

Pek çok şirketin her bir çalışan için kurumsal e-posta adresi tanımlanmamasının nedeni çoğu zaman maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasada bilinen veya hazır olarak gelen ürünler, her bir çalışana e-posta adresi tanımlamak istendiğinde yüklü bir maliyet ortaya çıkarmaktadır. Ama bağımlı olduğu sanılan bu ürünler tek seçenek değildir! 

Zimbra OSE, açık kaynak kodlu, yüksek performanslı, işletmesi kolay, düşük maliyetli ve pazarda iyi bilinen sahipli ürünlere alternatif bir e-posta, işbirliği çözümüdür. Zimbra OSE, Profelis’in geliştirmiş olduğu kurumsal dizin çözümü SambaBox ile entegre olarak da çalışabilmektedir. Böylece mavi yakalılar hem Zimbra OSE ile kurumsal e-posta hizmetinden hem de SambaBox ile şirket içerisinde erişim yetkileri dahilindeki diğer hizmetlerden de yararlanabilmektedir. Zimbra OSE ve SambaBox entegrasyonu ile birlikte e-posta hizmeti ve mevcut dizin yönetimi sistemleri için ödenen yüksek maliyetler kolaylıkla düşürülebilmektedir.