PostgreSQL Geliştirici Eğitimi

PostgreSQL Geliştirici Eğitimi PFE727

Linux sistem yöneticisi olarak çalışacak olan kişilerin eğitilmesini amaçlayan bu eğitimin sonunda katılımcıların sistem üzerinde kurulumdan başlayarak gerekli ayarları yapabilecek ve sorunlara müdahale ederek çözebilmeye yönelik yeteneklerin kazanılması hedeflenmektedir.

Amaç – Linux sistem yöneticisi olarak çalışacak olan kişilerin eğitilmesini amaçlayan bu eğitimin sonunda katılımcıların sistem üzerinde kurulumdan başlayarak gerekli ayarları yapabilecek ve sorunlara müdahale ederek çözebilmeye yönelik yeteneklerin kazanılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle – Veritabanı kullanarak program yazan, fonksiyon, prosedür ve trigger geliştiren yazılımcılar ve veritabanı uzmanları

Konu Başlıkları

 • PostgreSQL Veri Tipleri, Fonksiyon ve Operatörler
 • Sorguların Yapısı ve Davranışları
 • Transactionlar
 • Foreign Key
 • Window Fonksiyonları
 • JSON ve XML
 • Tablolarda Miras
 • İndeks Türleri ve Özellikleri
 • View ve Materialized View
 • Özyinelemeli Sorgular
 • Ortak Tablo İfadeleri
 • Gruplama Kümeleri
 • Plpgsql
 • Fonksiyon ve Prosedürler
 • Triggerlar
 • PostgreSQL Eklentileri
 • pgLoader

Sertifikasyon – Eğitim katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Materyalleri – Eğitim dokümanları USB ortamında katılımcılara verilecektir.

Ön Gereksinimler – PFE721 ve PFE101 Eğitimleri’ni almış olması veya PFE111 Eğitimi’ni almış olması.

Eğitim Süresi – Ön görülen eğitim süresi 5 gün, 30 saattir.

Ön Kayıt Yapın