İnsan Kaynakları Nereye Koşuyor?

İnsan Kaynakları son yıllarda hızla önem kazanan, her geçen gün içeriğini ve yöntemlerini geliştiren bir bölüm oldu. Ölçeği bağımsız her türlü işletmenin en önemli kaynağının insan olması bilincine sahip olunmasıyla birlikte, işletme sahipleri bünyelerinde bu departmanı Muhasebe departmanından ayırarak ayrı bir yere konumlandırmanın ihtiyacını duymaya başladılar.

Özellikle 1980’li yılların başında, sadece personel istihdamı kapsamında değerlendirilen bu departman, özellikle 2000’li yıllarla beraber personelin işe alımı sonrasında işe yönelik performans, sosyal becerilerinin değerlendirilmesi ve iş tanımına uygun eğitimlerle donatılması süreçlerini belirlemeye başladı. Bu süreçlerle ilgili analiz, rapor ve bulgularını işletme sahiplerine sunmakla sorumlu olmaya başladı. İşletmelerin finansal analizlerindeki en önemli kalemlerinden bir tanesi olan personel maliyetleri girdilerini İnsan Kaynakları Departmanı’nın yaptığı çalışmalardan almaya başladı.

Artık günümüzde İnsan Kaynakları işletmelerin organizasyon yapısının içinde kendine sağlam ve ayrılmaz bir yer edinmiştir.

Gelecekte de İnsan Kaynakları Yönetimi’nde yeni modeller ve kavramlar ortaya çıkacak ve yeni stratejiler belirlenecektir. E-ticaret sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber bu yönetim sisteminin de kendi içinde dönüşmesi ve strateji değiştirmesi gerekecektir. Yine de, insanın yönetimi insan var olduğu sürece var olacaktır.

Aşağıdaki linkte Özgeçmiş hazırlamanın keyifli ve eğlenceli bir örneğini sizlerle paylaşmak istedim.

http://www.rleonardi.com/interactive-resume/

Teşekkürler.

Nazlı Oya