Açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve çözümler, kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri, ülkemizde yürütülen faaliyetler vb. konular kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ekseninde ele alındı.

Konferansta Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanıma açılan, Avrupa’nın en büyük ikinci Linux göç projesi olacak, hali hazırda vergi dairelerinde 10.000’den fazla bilgisayarda kullanılmakta olan GIBUX ilk defa tanıtıldı ve projenin temelleri anlatıldı.

Açılış konuşmasında Mustafa Akgül şunları söyledi:

Biz bu konferansla Açık-Kaynak/Özgür Yazılım eko-sistemi ile kamu bilişim yöneticilerini ve uzmanlarını bir araya getirerek kamuda açık kaynak/özgür yazılımların yaygınlaşmasını hızlandırmak, gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz. Konferansın, bir bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak akıl arayış ortamı olmasını istiyoruz. Kamu en büyük alıcı olarak sadece tasarruf ederek, verdiği hizmetin kalitesini geliştirerek ülkeye katkıda bulunmakla kalmayacak, tüm ülkeye açık-kaynak/özgür yazılım kullanımında önderlik edecektir. Ülkede yazılım sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak, kaliteli bilişim personelinin yetişmesini teşvik edecektir.

Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, açık kaynak uygulamalarının ve bunların getirdiği fırsatların iyi değerlendirilebilmesi için bu konferansların her yıl düzenlenmek istendiğini, Pardus işletim sisteminin diğer açık kaynak teknolojileri üzerinde çalışacağı temel platform olarak tasarlandığını, geçmişten günümüze açık kaynağın evrimi ve yaygın etkiye sahip açık kaynak teknolojilerinin kullanımının faydasını, açık kaynak teknolojilerin nasıl yaygınlaşabileceğini anlattı. TÜBİTAK tarafından açık kaynağın yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen faaliyetlere, açık kaynak desteğinin bir zümrede olmayıp, yaygın kullanıcı ve destek ağının olduğuna değinen Dr. Hasekioğlu, ayrıca Kamu Bilgi teknolojileri Birimleri, Üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşları paydaş olarak bir araya getirerek, bu sayede ortak akıl ve yol haritası oluşturmak gibi konulara değindi.