PostgreSQL Entegrasyonu
Bölüm 2: Veri Entegrasyonu ve Göç

Uygulama Entegrasyonu yazısıyla başlayan PostgreSQL Entegrasyonu blog serimize devam ediyoruz. Şimdi ise PostgreSQL entegrasyonunu kurumların daha fazla ve daha hızlı çalışabilmesi için keşfetmeye devam edeceğiz.

Bu blog yazısı, alandaki diğer bir önemli konuya odaklanmaktadır: Veri Entegrasyonu ve Göç.

PostgreSQL Entegrasyonu Bölüm 2

Veri Entegrasyonu ve Göç

Başarılı PostgreSQL® uygulamaları, kurum çevresiyle tam olarak entegre olur ve “veri adaları” yaratmaz.

PostgreSQL içinde bulunduğu ekosisteme entegre olabilmesini sağlayan bir kapasitesi vardır: SQL MED standardının bir uygulaması olan Yabancı Veri Paketleyiciler (Foreign Data Wrappers – FDW). FDW’ler ilk olarak PostgreSQL 9.1 ile kullanılmaya başlanmıştır ve bugün çoğunlukla uzak PostgreSQL veritabanları, Hadoop, MySQL, Mongo, Oracle ve benzeri entegrasyonu için kullanılmaktadır. ETL (Extract, Transform, Load) (Ayıkla, Dönüştür, Yükle) tipi uygulama araçlarının aksine, FDW’ler veriyi kopyalamaz veya taşımaz. Bunun yerine, veriye yerinde erişir ve uzak (yabancı) veri deposuna gönderir.

İyi uygulanmış FDW’ler, sütun seçimiyle birlikte aşağı itmeleri de destekler, toplar ve birleştirir. HDFS, MongoDB ve MySQL için FDW’ler çok popülerdir ve EDB tarafından bakımı yapılır. Bu blogda FDW’lerin nasıl kullanılacağına dair talimatlar yer almaktadır.

Giderek artan ETL satıcıları, entegrasyon araçlarına kaynak ve hedef olarak PostgreSQL’i ekliyor. 2021’de EDB’nin web sitesini ziyaret edenlerle yapılan bir ankete göre, aşağıdaki araçlar PostgreSQL kullanıcıları arasından popülerdir (alfabetik sırayla):

  • EDB*Loader
  • EDB Replication Server
  • IBM InfoSphere DataStage
  • Informatica PowerCenter
  • Microsoft SSIS
  • Oracle GoldenGate
  • Pentaho Data Integration
  • Qlik (Attunity)
  • Talend Open Studio

Oracle ve SQL Server gibi eski veritabanlarından göç etmek, EDB’nin Göç Araçları ve EDB Replikasyon Sunucusu gibi kurumsal düzeyde çözümlerle ve Orafce veya OR2PG gibi açık kaynak araçlarla desteklenmektedir. Açık kaynak kodlu araçlar, veri tanımlarının ve yaygın veri tiplerinin göçüyle sınırlı olma eğilimindedir. EDB’nin Göç Portalı’ı ve EDB Replikasyon Sunucusu gibi özelleşmiş araçlar, artımlı geçişler için veri yakalamayı değiştirebilmek gibi daha kapsamlı özellikler sunar.

Bu serinin devamında gelecek Geliştirme Araçları yazısı için takipte kalın. Bu sırada, PostgreSQL entegrasyonuna dair büyük resmi görmek için infografiğimizi inceleyin.

PostgreSQL Entegrasyonu Bölüm 2

Kaynak: Integrating PostgreSQL Part 2: Data Integration and Migration, EDB Ekibi Mayıs 13, 2021
© Copyright EnterpriseDB Corporation 2020 EnterpriseDB Corporation
34 Crosby Drive Suite 201 Bedford, MA 01730
EnterpriseDB and Postgres Enterprise Manager are registered trademarks of EnterpriseDB Corporation. EDB and EDB Postgres are trademarks of EnterpriseDB Corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle, Inc. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.