Konferansta şu konular ele alındı ve sunumlar yapıldı.

  • PostgreSQL genel özellikleri
  • PostgreSQL’de kümeleme ve replikasyon teknikleri
  • Diğer veritabanlarından geçiş
  • PostgreSQL’de programlama (PL/pgSQL)
  • Replikasyon
  • Python, PHP ve diğer diller ile PostgreSQL yazılımı geliştirme
  • GIS
  • PostgreSQL’de performans ayarlamaları
  • PostgreSQL DBA konuları

Profelis, etkinliğe EnterpriseDB (EDB) Stratejik Ortağı olarak sponsor oldu.