Beceri, Maliyet, Yenilik

Bilişim konularındaki tüm çalışmalarda ve projelerde müşterilerinin iş ortağı olmayı amaçlayan, kendi içinde öğrenmeyi, yenilikçiliği ve önderliği hedefleyen Profelis Bilişim 2007’den bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Açık kaynak kodlu yazılımlar ve Linux göçü konusunda sağladığı danışmanlık hizmeti Profelis’in önde gelen hizmetidir. Kurumsal Linux Göç Projelerinin hayata geçirilmesi için destek sağladığı gibi ayrıca Linux sistem yönetimi konusunda da eğitimler sunmaktadır.

Bilgi güvenliği de Profelis’in uzmanlık alanlarından biridir. Bu konuda birçok kurum ve kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Profelis, bilgi güvenlik sistemlerinin kurulması, olay müdahalesi ve felaket kurtarma merkezi tasarımı gibi konularda uluslararası deneyime sahiptir.

MİSYON

Profelis, 2007 yılında özellikle maliyet-etkin çözümleri kamu ve özel sektör kuruluşlarına sağlamak amacıyla yenilikçi bir firma olmayı hedefleyerek kurulmuştur. Hayatı kolaylaştıracak katma değerli bilişim hizmetlerini müşterilerine sağlamak Profelis’in misyonudur.

Bu misyon doğrultusunda, Linux ve Açık kaynak kodlu yazılımların kurumsal desteğini sağlayan Profelis ülke sermayesini ülke içinde tutarak, elde edilen gelirle bu misyonu sürdürecek genç beyinler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

VİZYON

Profelis’in vizyonu Türkiye’de Linux ve açık kaynak kodlu yazılımlar konusundaki piyasa liderliğini sürdürmek ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa ve Ortadoğu’da pazar payını yükselterek uluslararası ilk  20 firma arasına girmektir.

Açık Kaynak için sözümüz; Kurumlara destek vererek kurumsal düzeyde açık kaynak kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu vizyon ile Profelis açık kaynak kod pazarında Türkiye’deki lider pozisyonunu korumayı hedefler…

Yenilikçi teknoloji, kadro ve bakış açısı…

Profelis, bilişim konularındaki tüm çalışmalarda ve projelerde müşterilerinin iş ortağı olmayı amaçlar.

Profelis, diğer birçok firmadan farklı olarak paket yazılım işine odaklanmamıştır. Genel olarak yüksek güvenlik gerektiren yazılımları müşterilerinin istekleri doğrultusunda özel olarak geliştirir ve bu yazılımları başka firmalara uygulamaz.

Profelis hizmetlerini TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 kalite belgesi ile belgelemiştir. Profelis “Bilgi Güvenliği ve Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlığı, Linux ve Özgür Yazılım Geliştirme Destek, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri” konusunda Türkiye’de kalite belgesine sahip ilk ve tek firmadır.