Proxedo API Security

Proxedo API Security

WAF’ın Ötesinde API Güvenliği

Proxedo API Security (PAS), özellikle API uç noktalarını korumak için özelleşmiş bir güvenlik ağ geçididir. API ile ilgili ihlalleri önlemek için kuruluşunuzun uygulama trafiği üzerinde kontrol sahibi olmasına yardımcı olan oldukça esnek bir ağ güvenliği çözümüdür. Derin paket inceleme (DPI) teknolojimize dayanarak API trafiğini ayrıntılı olarak doğrulayabilir, şifreleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Esnek mimarimiz sayesinde, özel güvenlik politikalarını ödün vermeden uygulayabilirsiniz.

PAS, özellikle API güvenliğine odaklanarak geleneksel WAF ve API yönetim aracınıza bile değer katar.

Temel Özellikler

Kullanım Durumları

API İHLALİ ÖNLEME

Proxedo API Security’nin esas amacı organizasyonunuzu API ihlallerine karşı korumaktır. En iyi güvenlik uygulamalarını özellikle API saldırılarına odaklamaktadır. Bu çözüm, ağ sınırları içerisinde yalnızca izin verilen verilerin iletilmesini sağlar ve sistemlerinize veya hassas verilerinize ulaşabilecek yanlış veya potansiyel olarak kötü amaçlı verilerin sızdırılmasını önler.

API TRAFİĞİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ

PAS, API’lerinizden nelerin geçtiğini anlamanıza yardımcı olur. Güvenlik ekibiniz güvenlik izleme yeteneklerini iyileştirebilir. BT operasyonları API’lerin nasıl kullanıldığını ve nasıl iyileştirilebileceğini anlayabilir. Geliştiricileriniz uygulamalarının nasıl performans gösterdiğini kontrol edebilir. Ve yöneticileriniz API işlemlerini analiz ederek daha bilgili kararlar verebilirler.

ESKİ UYGULAMALARI KORUMAK

PAS güvenlik riskleriyle ilgili bilgileri gizleyebilir ve eski uygulamalarınızın zayıf noktalarını giderebilir. BT ekipleriniz, eski sistem verilerinizi açığa çıkaran API’lerin önünde uygun bir çevre korumasından yararlanır. PAS, bir sistemi güncellerken veya yama uygularken ortaya çıkabilecek riskleri azaltmanıza yardımcı olur.

API UYUMLULUĞU VE DENETİM

Tüm düzenlemelerin ortak bir temel gerekliliği vardır: düzenlemeye tabi şirketlerin müşterilerinin verilerinin hareketsizken ve aktarım halindeyken korumasını gerektirirler. Proxedo API Security, kapsamlı erişim kontrolü, şifreleme ve günlüğe kaydetme yetenekleriyle API ortamınızdaki uyumluluk çabalarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

WAF VE API YÖNETİMİ ÜZERİNE EK GÜVENLİK KATMANI

PAS, API trafiğinin anlaşılması, şifrelemesi ve analizinden oluşan güçlü bir denetim kombinasyonu sunarak özellikle API güvenliğine odaklanır. Ekstra bir güvenlik katmanı olarak, geleneksel WAF’ları ve API yönetim araçlarını mükemmel bir şekilde tamamlar.

Avantajlar

ODAKTA API GÜVENLİĞİ

Güvenliğin sadece işaretlenen bir kutucuk olduğu API yönetim sağlayıcılarının aksine, Proxedo API Security API trafiğinin doğrulaması, dönüşümü, şifrelemesi ve analizinden oluşan mükemmel bir kombinasyon sunar.

SINIRSIZ KONFİGÜRASYON OLASILIĞI

Proxedo API Security, bağlantı veya günlüğe kaydetme parametrelerini ayarlama konusunda yüksek esneklik sunarak, verimlilik ve istenen API güvenliği seviyesi arasında oluşabilecek kötü takasların önüne geçmeyi kolaylaştırır. Yöneticileriniz en ufak ödün vermeden özelleştirilmiş API güvenliği politikaları uygulayabilir.

ÇOK YETENEKLİ VE ESNEK SERVİS EKİBİ

Balasy’in esnek profesyonel servis ekibi tasarım, dağıtım, özelleştirme ve destek konusunda PNS çözümlerinize yerinde yardımcı olur. PNS’nizi kendinize göre ayarlamanıza yardımcı oluyoruz: ağınızı yeniden yapılandırabilir, komut dosyaları yazabilir, üçüncü taraf araçlarla entegre edebilir ve hatta özel modüller geliştirebiliriz.

PARANIZIN EN İYİ KARŞILIĞI

Proxedo Network Security, yüksek düzeyde özelleştirilebilir, güvenilir ve kaynak-etkin bir paketi uygun fiyata sunar. Esnek entegrasyon hizmetleri, mühendisler arası erişim, eğitimler ve doğrudan satıcı desteğiyle birlikte bu ürün, bugün ağ güvenliği pazarındaki en iyi tekliflerinden birini sunuyor.

TEMİZ KOD TABANI

Proxedo Network Security Avrupa Birliği’nde üretilmiş ve özel bir Macar BT güvenlik şirketi olan Balasys tarafından geliştirilmiştir.

İşlevler

TRAFİK DENETİMİ

Trafik doğrulama, API uç noktalarınız arasında akan trafiğin spesifikasyonlara uyduğundan emin olmanızı sağlar. Yalnızca HTTP protokolüne uygunluğu zorunlu kılmakla kalmaz, aynı zamanda her istek ve yanıtı, API’yi tanımlayan şemaya göre alan düzeyine kadar doğrular.

 • API istemcilerinin kimlik doğrulaması
 • Gelen ve giden API aramalarının doğrulaması
 • API mesajlarının derinlemesine denetimi
 • JSON ve XML formatlarının tam olarak yorumlanması

TRAFİK İÇGÖRÜSÜ

Proxedo API Security, API trafiğinden ilgili verileri çıkarmak ve bunları çeşitli veri ambarlarına ve analitik araçlara aktarmak için kullanılan benzersiz araçlar sağlar. Çağrıların derinlemesine anlaşılması ve esnek yapılandırma, ilgili tüm verileri gerçek zamanlı olarak doğrudan kaynaktan çıkarmanıza yardımcı olur.

 • Detaylı hata ayıklama, güvenlik ve denetim günlükleri
 • Trafik içeriğinden özelleştirilebilir veri çıkartma
 • Büyük veri araçlarına, günlük analizcilerine veya SOC/SIEM’lere iletme

TRAFİK ŞİFRELEME

Proxedo API Security, TLS’yi desteklemesi gerekmeyen arka uç sistemlerinin önünde tutarlı bir şifreleme uygulamasının olduğundan emin olmak için trafikteki TLS protokolünü (HTTP’nin güvenli katmanı) işler. Bu kurulum aynı zamanda TLS’nin çeşitli iletişim kuran taraflara yönelik esnek konfigürasyonuna da olanak sağlar.

 • API trafiğinin TLS/SSL şifrelemesi
 • Veri şifrelemesi zorunluluğu
 • İletişim kuran taraflara yönelik özelleştirilebilir şifreleme politikası

TRAFİK KONTROLÜ

Arka uç sunucularının önünde koumlanan Proxedo API Security, sunucular için yük dengeleyici işlevi de görür. Derinlemesine denetim yetenekleri sayesinde ağ geçidi çeşitli güvenlik uygulama politikaları uygulayabilir.

 • Ayrıntılı veya varsayılan reddetme güvenlik ilkeleri
 • Arka uç servisler arasında yük dengeleme

İMZA TABANLI GÜVENLİK

Proxedo API Security, saldırı modellerini tespit etmek için HTTP(S) trafiğini bir imza veritabanıyla karşılaştırarak denetleyebilir. Bu, web hizmetlerinizi bilinen web tehditlerine karşı korumada güvenilir bir araçtır.

 • İmza veritabanıyla karşılaştırarak HTTP(S) denetimi
 • Bilinen saldırı modellerinin tespit edilmesi