SambaBox ile Profelis Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nde

SambaBox ile Profelis Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nde

Türkiye’de birçok ilki gerçekleştiren Profelis, işletmelerin artan lisans maliyetlerini düşürmeyi hedef alarak geliştirdiği Yerli Malı belgeli Kimlik ve Erişim Yönetimi çözümü SambaBox, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ne kabul edildi. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ihtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği, eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak ekosistemi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak amacıyla 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde kurulmuştur. Kümelenmeye Türkiye’de yerleşik ve Siber Güvenlik alanında ürün/hizmet geliştiren firmalar üye olabiliyor. https://siberkume.org.tr/

SambaBox çözümümüz ile ulusal gelişim ve değişime katkı sağlayarak, Siber Güvenlik Kümelenmesinin hedeflerine ulaşmasında biz de katkı sağlayacağız.