SambaBox Nedir?

SambaBox, Türk mühendisleri tarafından Samba4 alt yapısı kullanılarak, Linux işletim sistemi üzerinde geliştirilmiş bütünleşik bir aktif dizin, alan adı (DNS), dinamik bilgisayar yapılandırma (DHCP) ve orkestrasyon sunucusudur.

SambaBox Karşılaştırma Tablosu
Detaylı Bilgi

Dizin Sunucusu

Tek başına ya da Microsoft® AD ile çift yönlü çalışabilir.

Tak ve Çalıştır

DNS, DHCP, NTP, Dizin hizmeti gibi gerekli tüm hizmetler

Hibrit Yapı

Linux®, Windows®, macOS® işletim sistemine sahip istemciler ile birlikte çalışabilir

Web Tabanlı

SSL destekli web tarayıcı bağımsız sistem yönetimi

Tak Kullan

5 dakika içinde kullanmaya hazır

Yapılandırma Yönetimi

Windows®, Linux® ve macOS® İşletim sistemlerini uzaktan yönetebilir.

Özel Betik

Özelleştirilmiş betikler yazabilir, sınıflandırılmış istemciler üzerinde çalıştırılabilir.

SambaBox Kurumsal Dizin Çözümü

Microsoft Active Directory® ürününe bağımlılığı ortadan kaldırmak ve maliyetleri düşürmek isteyenler için geliştirilmiş bir çözüm olan SambaBox, Yerli Malı belgesine sahiptir.

SambaBox Kurumsal Dizin Çözümü

Aktif Dizin Göçü

SambaBox, kullanılmakta olan aktif dizine kolayca katılır ve mevcut etki alanı yöneticileri ile birlikte ya da gerekirse tek başına etki alanı yöneticisi olarak hizmet verir.

Hedefleme

İstemcileri farklı gruplara ayırıp bu gruplar bazında işlem yapmak mümkündür.

Yüksek Güvenlik

İstemci ve sunucu arasında iletişim özel anahtarlarla olur. Böylece yüksek güvenlik ile hızlı iletişim sağlanır.

Bağımsız İstemci Yönetimi

İstemcilerin yapılandırmaları etki alanı yapılarına bakılmaksızın uzaktan yönetilebilir.

Temel Özellikler

SambaBox‘ın kurumunuza sağlayacağı faydaları öğrenin!

KULLANICI KILAVUZU
DEMO İSTİYORUM !