Active
Directory®
OpenLDAPSambaBOX
Genel Özellikler
Dizin Yapısı Yönetimi✔︎✔︎✔︎
Linux® İstemci Yönetimi✔︎
Windows® İstemci Yönetimi✔︎✔︎
OsX® İstemci Yönetimi✔︎
Toplu Olarak Görev Gönderebilme✔︎✔︎
Anlık İstemci Durumlarını Görebilme✔︎
Kerberos Desteği✔︎✔︎✔︎
Politika Kullanımı
Windows® GPO Kullanımı ile Politika Yayma✔︎✔︎
Linux® İçin Kural Kümesi ile Politika Yayma✔︎
Grup ve İstemci Bazlı Görev ve Betik Gönderebilme✔︎
RSAT Uyumluluk✔︎✔︎
Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcı Yönetimi✔︎✔︎✔︎
Grup ve Kullanıcı Bazlı Betik Çalıştırma✔︎✔︎
Çevrimdışı Görev ve Betik Gönderebilme✔︎✔︎
Yönlendirilmiş Profil✔︎✔︎
Diğer
Dinamik Raporlama Altyapısı✔︎✔︎
Entegre DNS Hizmeti✔︎✔︎
Cluster Yapısı✔︎✔︎✔︎
Aktif Dizin ile Hibrit Çalışabilme✔︎✔︎
Aktif Dizin ile Çift Yönlü Senkronizasyon✔︎✔︎