Sistem Göçü

Özgür Yazılım / Açık Kaynak Kod Göçü Nedir?

ÖY/AKK göçü: “Kurumsal olarak kullanılan bilişim araçlarının, sunulan hizmetlerin aksamadan devamını sağlayacak, bilişim altyapısı ile bütünleşik ve kullanıcı merkezli olacak şekilde ÖY/AKK yazılımlara aktarılması” olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle ÖY/AKK göçü; kurumsal işin yapılması amacı ile bilişim altyapısında kullanılan yazılımlar ve hizmetlerinin, iş sürekliliğini sağlayacak şekilde ve benzer işlevsellikte ÖY/AKK yazılımlara dönüştürülmesi faaliyetlerinin proje yönetimi felsefesi içerisinde yürütülmesidir. ÖY/AKK göçünün kullanıcı merkezli ve kurumsal bilişim altyapısı ile bütünleşik olması temel amaçlardan biridir.

Neden Özgür Yazılım / Açık Kaynak Koda göç yapılır?

Donanım yaşam süresinin
uzatılması

Toplam sahip olma maliyetinin azaltılması

Yurtdışına çıkan kaynakların
azaltılması

Fikri ve Sınai hak ihlallerinin
azaltılması

Tedarikçi bağımsızlığının
sağlanması

Güvenliğin
artırılması

Bilgiye erişimin artırılması

Yerel yazılım geliştirme kapasitesinin artırılması

Yerelleştirme

Linux Sistem Göçü

Sistem Göçü

Açık kaynak göçü ciddi bir iştir. Deneyim ve kararlılık gerektirir. Sizin kararlılığınız ve bizim deneyimimiz ile özgür yazılım dünyasına 5 aşamada geçişinizi gerçekleştirebiliriz. Göç sürecini rahat geçirmeniz için proje süresince tüm aşamalarda yer alacak olanlara ilgili konularda eğitim verebiliriz.

 • Planlama

 • Analiz ve Değerlendirme

 • Geliştirme ve Pilot Göç

 • Yaygınlaştırma

 • Bakım ve Belgeleme

GİBUX ile tek kurumda gerçekleştirilen Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin de en kapsamlı Linux göçü

0

LOKASYON

0

BİLGİSAYAR

0

SUNUCU

Açık kaynak göçü ciddi bir iştir. Deneyim ve kararlılık gerektirir.
GİBUX’un geliştiricisi Profelis ile Göçe Hazır mısın?

GİBUX’u İncele

Veritabanı Sistemleri Yönetimi ve Göçü

Veritabanı yönetim sistemleri göçü, bilişim birimlerinin her zaman karşılaşmadıkları ve uzmanlık isteyen bir çalışmadır. Dolayısıyla veritabanı teknolojilerinin göç analizlerinin yapılması yeterli bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir. Veritabanı göç programlarının belirli bir plan dahilinde yapılmaması, geri dönüşü de her zaman mümkün olmadığından kurumsal işin gerçekleştirilmesi açısından yıkıcı etkileri olabilmektedir.

Veri Tabanı Göçü yaparken hedefler

 • İşletme/toplam sahip olma masraflarının düşürülmesi

 • Kurumsal veritabanı çeşitliliğinden kurtulmak,

 • Üretici bağımlılığından kurtulmak

 • Operasyonel etkinliğin artırılması

 • Birlikte çalışabilirlik için esnekliğin arttırılması

 • Veritabanı yapısının işin yapılmasına (business) ait risk oluşturmasının azaltılması,

Sistem Göçü

Yüksek bulunabilirlik, ölçeklendirme ve performans beklentilerinizi
Postgres Platform ile hayata geçirebilirsiniz.

Postgres Platform

Dizin Hizmetleri Göçü

Sistem Göçü

SambaBox, Microsoft Active Directory® ürününü açık kaynak kod dünyasında destekleyebilmek üzere geliştirilmiş Samba4 altyapısı kullanılarak tak-çalıştık hale getirilmiş, Pardus®, RedHat®, SuSE®, Oracle Linux®, Microsoft Windows® ve Apple macOS® dahil farklı işletim sistemleri kurulmuş istemcileri yönetebilen, kendi başına çalışabilen bir dizin hizmeti sunucusudur. 

Birkaç tıklama ile mevcut etki alanı sistemi içerisindeki tüm kullanıcılar, gruplar, grup politikaları, cihaz, DNS ve DHCP bilgilerini ile kopyalar, çok kısa bir süre içerisinde eski dizin sunucusu ile aynı hizmeti üstelik daha az donanım isterleriyle sunmaya başlar. 

SambaBox Türkiye genelinde her gün 100.000’den fazla kimlik doğrulaması yapıyor.
Hem de düşük maliyet ile…

SambaBox

Göç konusunda sizin için neler yapabileceğimizi görün! 

İletişime Geç!