Postgres Advanced Server

Postgres Advanced Server® (PAS), EnterpriseDB şirketi tarafından açık kaynak PostgreSQL ilişkisel veri tabanı sunucusu ile birlikte geliştirilmekte olan, yüksek başarım, işlem sayısı, dayanıklılık ve erişim gerektiren kritik işlerde kendisini kanıtlamış veri tabanı sunucusudur.