Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (2020-2023) ve SambaBox

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve SambaBox

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda da belirtildiği gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişim ve değişim bireylerin ve toplumların hayatlarını kolaylaştırırken özellikle elektronik haberleşme, enerji, finans, ulaştırma, su yönetimi gibi kritik sektörleri daha fazla hedef alan siber tehditler, bireysel ve toplumsal güvenliğe karşı riskler oluşturmaktadır.

Hem bireylerin hem de toplumun ortak gereksinimleri gözetilerek ulusal düzeyde bilişim güvenliğinin ele alınması Türkiye için öncelikli konu olarak ortaya çıkmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2013-2014 ve 2016-2019 dönemlerini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları hazırlanmış ve yürütülmüştür.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve SambaBoxGereksinimler ve teknolojide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020 – 2023) hazırlanmıştır.

Linux işletim sistemi üzerinde geliştirilmiş bütünleşik bir dizin, alan adı (DNS), dinamik bilgisayar yapılandırma (DHCP) ve orkestrasyon sunucusu olan SambaBox, Profelis tarafından geliştirilmiş olup Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen stratejik amaç ve ilkeler de tariflendiği üzere;

  • SambaBox ile yürütülen iş ve işlemlerde bilginin “gizlilik-bütünlük-erişilebilirlik” dengesinin sağlanması ve “bilmesi gereken prensibi” gibi temel siber güvenlik prensiplerine sadık kalınmaktadır. (Kaynak 1 – Sayfa 19)
  • SambaBox coğrafi bağımlılık olmaksızın yatay büyümeye uygun ve aktif-aktif yedekli çalışacak şekilde tasarlanarak, kritik altyapı sistemleri ile entegre olduğunda özel hatlar kullanabilme yeteneğine sahip olup, özellikle kritik altyapılar aracılığıyla verilen hizmetleri kesintisiz ve etkin olarak sunmaktadır. (Kaynak 2 – Sayfa 19)
  • SambaBox ile hizmet ve ürünlerin ortaya konulmasında, tasarımından son kullanıcıya erişimine kadar baştan sona tüm süreçlerde siber güvenlik kavramı dikkate alınmaktadır. (Kaynak 3 – Sayfa 19)
  • SambaBox ile kaynağı ve hedefi yurt içi olan veri trafiğinin yurt içinde kalması sağlanmaktadır. (Kaynak 4 – Sayfa 21)
  • SambaBox ile Ar-Ge, yenilikçilik ve güçlü teknolojik altyapı anlayışı ile yerli ürün ve hizmet kullanımını esas almaktadır. (Kaynak 5 – Sayfa 21)

İşte bu nedenlerle SambaBox yerli teknolojisi ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planına uygun olarak geliştirilmiş bir üründür.